Per Jan

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
OM I CHING

I Ching eller Yijing har i Danmark levet en stille tilværelse i mange år. Ganske i modsætning til udlandet. Siden Richard Wilhelms (1873-1930) nærmest legendariske oversættelse til tysk i 1924 og den engelske oversættelse af Richard Wilhelms bog, foretaget af Baynes i 1950 med forord af C.G. Jung, har der været en rivende udvikling, især i det engelsksprogede område. De to første dele af Richard Wilhelms oversættelse blev i 1981 udgivet på dansk. Richard Wilhelm havde stor respekt for den gamle kinesiske mester Konfutse (551-479 BC). Denne respekt og ånd fornemmes tydeligt i Richard Wilhelms oversættelse og løfter den op på et særligt niveau, ganske uafhængigt af nyere tekstforskning. Denne sammenkobling mellem Konfutse og I Ching har i en årrække skabt en retning, hvor man har forsøgt at finde tilbage til tekstens gamle betydning, renset så og sige for den konfucianske moralske påvirkning. En retning som har været nødvendig og som har skabt større klarhed omkring de gamle tekster. I Chings ypperste opgave er at give mennesker et redskab til at finde balancen i sig selv, men også i forhold til "himlen og jorden". At finde balancen er også et spørgsmål om den rette væremåde i alle livets situationer. Og det er ethvert menneskes eget ansvar at finde denne balance. Til denne opgave er I Ching et fremragende redskab.

I CHING KONSULTATION
Det er muligt at bestille en skriftlig I Ching analyse af et spørgsmål eller en problematik. I Ching er velegnet til at beskrive og belyse baggrunden og den mulige udvikling. Den skriftlige analyse sendes per e-mail. Prisen er kr. 550,- Email spørgsmålet til mig med de baggrundsoplysninger du anser for nødvendige.