Per Jan

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
NUMEROLOGI

HVAD ER NUMEROLOGI?
Tallene fortæller om mennesket og universet. Forståelsen af de 10 talbogstaver - tallene fra 0-9 er en nøgle, som åbner døren til en dybere indsigt i universets opbygning, men også til en bedre indsigt i vort eget liv. Den danske åndsforsker Martinus har i sit værk Det Tredie Testamente, Livets Bog, bind III, stk. 1043 skrevet: "Ja, ethvert Menneskes Skæbne, enhver Karakter, enhver Tankeart, enhver Samtale eller Korrespondance findes i eller kan udtrykkes i Tallenes Verden... Ja, saa fuldkomment var dette System, at der i Virkeligheden slet ikke findes noget, der ikke udtrykkes eller kan udtrykkes i dette". Piet Hein har i en af sine Gruk sagt det på en anden måde: "Der er noget ganske forunderligt ved tal, de ved hvad de vil og gør hvad de skal."
TAL OG BOGSTAVERS SKJULTE SPROG - KURSUS
Vi omgiver os med og bruger hver dag tallene. Som ganske små lærte vi at tælle til 10. Vi bruger dem til at vise et antal og til vægt- og målfacitter. De fleste opfatter nok tal og talinteresse som noget tørt og kedeligt. Men tallenes verden er spændende og forståelse af deres individuelle betydning er fascinerende og giver os indblik og forståelse for kræfterne i vort eget liv. Det er nok de færreste der tænker på, at tallene også har en indre betydning. Hvert tal har sin egen personlighed og kan beskrive vore tanker og følelser. Vi vil se på de første talbogstaver fra 0-9 og på deres betydning. Med disse 10 talbogstaver som byggestene vil vi betragte de mere sammensatte tal: fx 13, 444 og 1000. På dette weekendseminar vil vi se på tallene i forskellige sammenhænge. Vi vil prøve at forstå tallenes væsen og tænkemåde. Din fødselsdato og din alder er din personlige nøgle og giver væsentlige personlige oplysninger. Du vil med tallenes enkle sprog lære at forstå dit selv og andre ud fra fødselsdatoen. Den kollektive tids betydning vil vi også bruge en del opmærksomhed på, fx . 1940-49, 1960-69, 1998, 2000 - hvad betyder årtusindskiftet numerologisk? Hvad kan tallene fortælle om historiens gang - og er det lettere at forstå historiens begivenheder med tallene som fortolkningsnøgle? Den Engelske Revolution sker i 1689, den Franske Revolution i 1789, Hitler fødes i 1889 og Berlinmuren falder i 1989 - hvad betyder tallet 89? Desuden vil vi se nærmere på menneskets forskellige "tidsaldre" - fx hvad betyder alderen/året 38? Navne og bogstaver er i numerologiens historie blevet omsat til tal og bliver det stadig. Vi vil gå en anden vej og prøve at se, hvad de enkelte lyde og bogstaver betyder. Din krop og psyke responderer på dit navns lyde og vibrationer. Hvad betyder de enkelte vokaler og konsonanter? Kurset kræver ingen forkundskaber, blot at du kan tælle til 10! Kurset er specielt velegnet, hvis du arbejder med astrologi eller tarot.