Per Jan

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - LIVETS KORT - I CHING

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - LIVETS KORT - I CHING

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
KONSULTATION

Du har nu også mulighed for at booke tid online på calendly.com
Har du ikke været hos mig før bedes du venligst kontakte mig telefonisk eller per email først.
Du kan vælge mellem følgende konsultationsformer:

1. KIROLOGISK ANALYSE / HÅNDLÆSNING - pris kr. 550,- Varighed ½ time
Denne korte konsultation giver et her-og-nu billede af din situation og er primært velegnet, hvis du står i nogle konkrete problemstillinger. Du er velkommen til at medbringe konkrete spørgsmål.
Løsningsmuligheder og løsningstidspunkter indenfor det nærmeste år belyses.

2. KIROLOGISK ANALYSE / HÅNDLÆSNING - pris kr. 1300,- Varighed ca. 1 time og 15 min. Med udgangspunkt i din nuværende livssituation ser vi nærmere på livstemaer og livsmønstre i dine hænder. Vi benytter ydersiden af dine hænder til at "kortlægge" din situation her og nu. Dernæst vil dine hænders inderside fortælle om din personlighed. Dine fingeraftryk skænker vi stor opmærksomhed. Du får et aftryk med af dine hænder. Du er velkommen til at medbringe konkrete spørgsmål. Prognose og udviklingstemaer for de næste ca. 3 år.

3. ASTROLOGISK ANALYSE / KOSMOSGRAM (HOROSKOP) - pris kr. 1900,- Varighed ca. 1½ time. Med udgangspunkt i din situation her og nu lader vi horoskopet folde sig ud både bagud i tiden og fremad. Vi ser på væsentlige livstemaer og tidsmønstre. Prognose og udviklingstemaer for de næste ca. 3 år. Du er velkommen til at medbringe konkrete spørgsmål. Du får en tegning af dit kosmogram/horoskop med.

4. ÅRSHOROSKOP / PROGRESSIVT HOROSKOP - pris kr. 900,- Varighed ca. 1 time.
Vi ser på temaer og udviklingsmuligheder for det næste år. Du er velkommen til at medbringe konkrete spørgsmål.

5. ASTROLOGISK - KIROLOGISK ANALYSE - pris kr. 2300,- Varighed ca. 1½-2 timer
En kombination af dit fødselshoroskop og håndlæsning. Prognose og udviklingstemaer for de næste 3 år. Håndlæsning og astrologi supplerer hinanden godt. Hænderne giver et billede på, hvordan du "reagerer" på dit horoskop. Du får både en horoskoptegning og et aftryk af dine hænder med.

6. NUMEROLOGISK ANALYSE - Pris kr. 950,- Varighed ca. 1 time
I den reviderede numerologi omsætter vi ikke dit navn til tal, men vi vil analysere vokalerne og konsonanterne i dit navn ud fra deres fonetiske klang og vibration. Med din fødselsdato som nøgle og udgangspunkt, ser vi på, hvad tallene fortæller om din personlighed. Du får dit numerogram med.

7. "DET STORE OVERBLIK" - pris kr. 3000,- Varighed ca. 2 timer
Denne usædvanlige konsultationsmulighed kombinerer håndlæsning, astrologi og numerologi. Ved at belyse din personlighed og livssituation fra 3 forskellige perspektiver eller vinkler får du en mulighed for at forstå dig selv og dit liv på en unik og anderledes måde. Du får en horoskoptegning/ kosmogram, aftryk af dine hænder og et numerogram med.

8. TELEFONKONSULTATION - Pris kr. 550,- Varighed ½ time / Pris kr. 850,- for 1 time. - Kan bookes online - klik
her

9. I CHING KONSULTATION. Det er muligt at bestille en skriftlig I Ching analyse af et spørgsmål eller en problematik.
I Ching er velegnet til at beskrive og belyse baggrunden og den mulige udvikling.
Den skriftlige analyse sendes per e-mail.
Prisen er kr. 550,-
Email spørgsmålet til mig med de baggrundsoplysninger du anser for nødvendige.

GAVEKORT udstedes!

Per Jan er født i København. Har arbejdet og forsket i kirologi/håndlæsning og numerologi siden 1973. Egen praksis i København siden 1987. Afholder kurser og foredrag.
Har en mangeårig baggrund i Martinus Kosmologi.

Per Jan ist in Kopenhagen geboren. Hat seit 1973 in Chirologie/Handlesung und Numerologie geforscht. Hat eigene Praxis in Kopenhagen seit 1987. Hält Kurse, Vorträge und Seminare ab.

Per Jan was born in Copenhagen. Has studied Chirology/Palmistry and Numerology since 1973. Own practice in Copenhagen since 1987.