Per Jan

ASTROLOGI - HÅNDLÆSNING - NUMEROLOGI - I CHING

ASTROLOGI - HÅNDLÆSNING - NUMEROLOGI - I CHING

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
VELKOMMEN

På de følgende sider kan du finde nærmere oplysninger om håndlæsning/kirologi, astrologi og numerologi. Desuden konsultationsmuligheder og priser. Konsultationer tilbydes både private og virksomheder. Priser for virksomheder efter opgave.

NYHED!
LIVETSKORT.DK - en ny blog.
Kan spillekort bruges til andet end at spille med? Læs på min nye blog
livetskort.dk, hvordan spillekort kan give et indblik i forskellige skæbnemæssige forhold.

MINI SOMMERKURSUS OM ASTROLOGI PÅ BORNHOLM
Enkeltdagskursus i astrologi. Søndag den 24. juni, fra 9-16. Lær om astrologiens betydning og få et enkelt redskab til at forstå dig selv og dine omgivelser. Pris kr. 1000,- Kurset afholdes på adressen Fejlerevej 18, 3782 Klemensker

MINI SOMMERKURSUS OM NUMEROLOGI PÅ BORNHOLM
Enkeltdagskursus i numerologi. Lørdag den 23. juni, fra 9-16. Lær om tal og bogstavers betydning og få et enkelt redskab til at forstå dig selv og dine omgivelser. Pris kr. 1000,- Kurset afholdes på adressen Fejlerevej 18, 3782 Klemensker

UNDERVISNING
Kirologisk Institut tilbyder undervisning indenfor håndlæsning, astrologi og numerologi. Undervisningen tilbydes både for mindre hold og som enkeltmandsundervisning. Undervisningen er kompetencegivende og vil give den nødvendige faglige viden og de nødvendige redskaber til at kunne arbejde med klienter. Undervisning både i København og på Bornholm.

I CHING
Det er muligt at bestille en skriftlig I Ching analyse af et spørgsmål eller en problematik. I Ching er velegnet til at beskrive og belyse baggrunden og den mulige udvikling. Den skriftlige analyse sendes per email. Se nærmere under I Ching.

NY KONSULTATIONSMULIGHED
"Det store overblik". En unik kombination af astrologi, håndlæsning og numerologi. Se nærmere under
Konsultation.

HÅND OG ÅND
Du kan
downloade min artikel Hånd og Ånd som blev bragt i horoskopbladet Stjernerne i perioden 1996-1998. Artiklen giver en indføring i håndlæsningen. Især er fingermønstrene eller papillærmønstrene grundigt beskrevet.