Per Jan

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

HÅNDLÆSNING - ASTROLOGI - NUMEROLOGI - I CHING

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
VELKOMMEN

På de følgende sider kan du finde nærmere oplysninger om håndlæsning/kirologi, astrologi og numerologi. Desuden konsultationsmuligheder og priser. Konsultationer tilbydes både private og virksomheder. Priser for virksomheder efter opgave.

UNDERVISNING
Kirologisk Institut tilbyder undervisning indenfor håndlæsning, astrologi og numerologi. Undervisningen tilbydes både for mindre hold og som enkeltmandsundervisning. Undervisningen er kompetencegivende og vil give den nødvendige faglige viden og de nødvendige redskaber til at kunne arbejde med klienter.

I CHING
Det er muligt at bestille en skriftlig I Ching analyse af et spørgsmål eller en problematik. I Ching er velegnet til at beskrive og belyse baggrunden og den mulige udvikling. Den skriftlige analyse sendes per email. Se nærmere under I Ching.

NY KONSULTATIONSMULIGHED
"Det store overblik". En unik kombination af astrologi, håndlæsning og numerologi. Se nærmere under
Konsultation.

NY E-BOG: HÅND OG ÅND
E-bogen "Hånd og Ånd" som rummer mine artikler bragt i horoskopbladet Stjernerne i perioden 1996-1998 udkommer snart. Artiklen giver en anderledes og unik indføring i håndlæsningen. Især er fingermønstrene grundigt beskrevet.

LIVETS KORT
Ny blog om kartomanti og spillekort. De 52 spillekort er spejle som reflekterer bagvedliggende åndelige kræfter, skæbnemønstre, udviklingsbaner og personlighedstræk som vi ikke kan se med de fysiske sanser. Ved et kortoplæg manifesterer disse kræfter sig og iklæder sig fysisk form via kortene og kan derved analyseres og tolkes. Kunsten at læse i kort kaldes også kartomanti.
Se mere på
www.livetskort.dk